Category: Family >> 
                    Entertainment


Điện Thoại:  01269880484

Den Trang Chu San Pham Lien He Huong Dan
Sau Khi Đặt Hàng 1-2 Ngày, Quư Khách Vui Ḷng Kiểm Tra Thư Xác Nhận Trong Hộp Thư Điện Tử

    Tài Khoản Của Tôi       Giỏ Hàng   Thanh Toán  
  Cửa Hàng RUBIK Việt Nam » Trang Chủ Tài Khoản Của Tôi  |  Giỏ Hàng  |  Thanh Toán   
Cửa Hàng Rubik Việt Nam
Sản Phẩm Mới Tìm Hiểu Thêm
 Calvin's Fisher Wall Cube III
Calvin's Fisher Wall Cube III
0VND
Tìm Kiếm
 
Gõ Vào Tên Sản Phẩm Để Tìm Kiếm
Tìm Kiếm Nâng Cao
Nhà Sản Xuất
THÔNG TIN
Vận Chuyển
Hướng Dẫn
Liên Hệ Chúng Tôi
Catalog RSS
Trang Chủ  Trang Chủ
 Calvin's Fisher Wall Cube I

Thành Tiền: 0VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Calvin's Fisher Wall Cube III

Thành Tiền: 0VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Holey Skewb-cube Pillowed

Thành Tiền: 0VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Tony & Traiphum Pillow Hexaminx

Thành Tiền: 0VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Okamoto & Greg Lattice Cube

Thành Tiền: 0VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Pitcher Octo-Star Cube Black

Thành Tiền: 0VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Meffert Pyraminx Diamond 8 colors

Thành Tiền: 0VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 V-Cube 8x8x8

Thành Tiền: 1.190.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 - Face: rubiksaigon rubiksai72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Meffert Ghost Cube

Thành Tiền: 0VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Meffert Meffert Geared Mixup Black Body

Thành Tiền: 0VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
Meffert Timur Gear Skew

Thành Tiền: 0VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
Moyu crazy Windmilk

Thành Tiền: 180.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 face: Rubik Ngọc  Xem Chi Tiết >> 
Z-Curvy copter II

Thành Tiền: 500.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 - Cô Ngọc face Rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Z-Curvy copter

Thành Tiền: 240.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 - Cô Ngọc face Rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Rubik 3x3x3 MEIYING

Thành Tiền: 230.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ 01269880484 face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com.  Xem Chi Tiết >> 


Thành Tiền: 190.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 face Rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 6x6x6 V-cube

Thành Tiền: 720.000VND
Mua Ngay!
giá 720.000vnd Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Rubik 5x5x5 Moyu AOCHUANG

Thành Tiền: 520.000VND
Mua Ngay!
Giá: 520 000VND Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - email: rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 6x6x6 SHENGSHOU

Thành Tiền: 380.000VND
Mua Ngay!
giá 380.000vnd Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - email: rubiksaigon72@yahoo.com  Xem Chi Tiết >> 
6x6x6 Moyu AOSHI

Thành Tiền: 640.000VND
Mua Ngay!
giá 640.000vnd Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Rubik 5x5x5 Shengshou

Thành Tiền: 160.000VND
Mua Ngay!
Giá: 160 000VND Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - email: rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Rubik 5x5x5 QIYI MOFANGGE stickersless

Thành Tiền: 200.000VND
Mua Ngay!
Giá: 200 000VND Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - email: rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
Rubik 4x4x4 Moyu Weisu

Thành Tiền: 260.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ Dt: 01269880484 - face: rubiksaigon Mail: rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Rubik 3x3x3 YuLong

Thành Tiền: 100.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ 01269880484 Hay face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com.  Xem Chi Tiết >> 
Rubik 3x3x3 Cylonesboy 57mm

Thành Tiền: 100.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ 01269880484 Hay face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com.  Xem Chi Tiết >> 
Rubik 3x3x3 QiYi Warrior stickerless

Thành Tiền: 90.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ 01269880484 Hay face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com.  Xem Chi Tiết >> 
Rubik 3x3x3 Yueying

Thành Tiền: 170.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ 01269880484 face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com.  Xem Chi Tiết >> 
Rubik YUXIN KYLIN

Thành Tiền: 150.000VND
Mua Ngay!
Giá: 150 000vnd (trắng và đen) Liên hệ 01269880484 Hay face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com.  Xem Chi Tiết >> 
Rubik DAYAN GUHONG V2 57mm

Thành Tiền: 180.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ 01269880484 Hay face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com.  Xem Chi Tiết >> 
Rubik 2x2x2 ShengShou aurora

Thành Tiền: 100.000VND
Mua Ngay!
Gía: 100.000VND LH DT 01269880484 Hoặc Face: Rubiksaigon-rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Rubik 5x5x5 Moyu HUACHUANG

Thành Tiền: 600.000VND
Mua Ngay!
Giá: 600 000VND Liên hệ: 01269880484 Face: rubiksaigon - email: rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 3x3x3 MOYU HUALONG

Thành Tiền: 230.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ 01269880484 Hay face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com.  Xem Chi Tiết >> 
Rubik 7x7x7 MOYU AOFU

Thành Tiền: 770.000VND
Mua Ngay!
GIÁ 770.000vnd Liên: 01269880484 Face: rubiksaigon - email: rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
Rubik 4x4x4 Cyloneboys stickerless

Thành Tiền: 180.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ Dt: 01269880484 - face: rubiksaigon Mail: rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Rubik Squished Skewb LanLan

Thành Tiền: 280.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 rubiksaigon72@gmail.com hoặc Face: Rubiksaigon.  Xem Chi Tiết >> 
Rubik DAYAN ZANCHI 57mm

Thành Tiền: 170.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ 01269880484 Hay face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com.  Xem Chi Tiết >> 
RUBIK 3x3x3 WEILONG

Thành Tiền: 150.000VND
Mua Ngay!
Giá: 150.000vnd Liên hệ 01269880484 Hay face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com.  Xem Chi Tiết >> 
 RUBIK 3x3x3 MOYU AOLONG V2

Thành Tiền: 210.000VND
Mua Ngay!
Giá: 210 000vnd(sticker) Liên hệ 01269880484 Hay face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com.  Xem Chi Tiết >> 
 Rubik 2x2x2 Cyloneboys stickerless

Thành Tiền: 100.000VND
Mua Ngay!
GIÁ: 100.000d. LH: DT 01269880484 hoặc Face: Rubiksaigon rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Mirror Cube Shengshou

Thành Tiền: 75.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 face: Rubik Ngọc.  Xem Chi Tiết >> 
 Rubik 4x4x4 MOYU AOSU

Thành Tiền: 360.000VND
Mua Ngay!
Giá: 360000 VND Liên hệ Dt: 01269880484 - face: rubiksaigon Mail: rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
Rubik 9x9x9 ShengShou

Thành Tiền: 0VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 để biết giá face: Rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
[Please Call*] Rubik 11x11x11 YuXin

Thành Tiền: 0VND
Mua Ngay!
*Quư Khách Vui Ḷng Gọi Để Biết Giá! Cảm Ơn  Xem Chi Tiết >> 
 Rubik Megaminx DaYan

Thành Tiền: 280.000VND
Mua Ngay!
Megaminx Dayan stickerless : 280.000vnd Megaminx QJ Stickerless : 160 000vnd Liên hệ: 01269880484 - Cô Ngọc face rubiksaigon -rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
Pyraminx Moyu

Thành Tiền: 180.000VND
Mua Ngay!
Rubik pyraminx Moyu : 180.000vnd Rubik pyraminx Shengshou: 150.000vnd Rubik pyraminx QJ tited : 130.000vnd Liên hệ: 01269880484 - Face: Rubiksaigon.  Xem Chi Tiết >> 
 SILI MARU 10ml

Thành Tiền: 50.000VND
Mua Ngay!
Big Maru 100ml: 250.000 Calvin's lube 5ml: 130.000 Maru lube 10ml: 50.000 Z lube 20ml : 30.000  Xem Chi Tiết >> 
 V-Cube 7x7

Thành Tiền: 820.000VND
Mua Ngay!
V-cube 7x7: 820.000vnd Liên hệ: 01269880484 face: Rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
Rubik MF8 2x3x4 - 3x4x5 MF8

Thành Tiền: 250.000VND
Mua Ngay!
RUBIK2X3X4 MF8 :250.000VND RUBIK 3X4X5 MF8:380.000VND Liên hệ 01269880484 rubiksaigon72@gmail.com hoặc Face: Rubiksaigon.  Xem Chi Tiết >> 
 LANLAN MASTER SKEW PLUZZLE

Thành Tiền: 200.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 rubiksaigon72@gmail.com hoặc Face: Rubiksaigon.  Xem Chi Tiết >> 
 GANS 357 3X3X3 + sticker + khóa

Thành Tiền: 200.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ 01269880484 face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com.  Xem Chi Tiết >> 
 Rubik 7x7x7 Shengshou + sticker dự pḥng

Thành Tiền: 450.000VND
Mua Ngay!
RUBIK 7X7X7 SHENGSHOU + stickers chính hăng dự pḥng Liên hệ: 01269880484 face: Rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
Rubik Rhombic Dodecahedron - Diamond 3x3LanLanToys

Thành Tiền: 220.000VND
Mua Ngay!
  Xem Chi Tiết >> 
 Rubik 4x4x4 DaYan Mf8 V2

Thành Tiền: 320.000VND
Mua Ngay!
LH 01269880484 Hay face rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
Rubik Pyraminx Crystal

Thành Tiền: 260.000VND
Mua Ngay!
  Xem Chi Tiết >> 
Rex Cube LanLanToys

Thành Tiền: 180.000VND
Mua Ngay!
Qúi khách đặt hàng xin gửi về mail: rubiksaigon72@gmail.com hay face: rubiksaigon  Xem Chi Tiết >> 
Rubik 5x5x5 Maru

Thành Tiền: 550.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 face: Rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
Fisher Windmill

Thành Tiền: 80.000VND
Mua Ngay!
Fisher Windmill loại 1 Để giao dịch nhanh chóng xin liên hệ dt 01269880484 - nick face: Rubik Ngọc  Xem Chi Tiết >> 
 3x3x3 C4Y các loại

Thành Tiền: 150.000VND
Mua Ngay!
3X3X3 C4Y : 150.000VND 3X3X3 C4Y GAS : 240.000VND LHDT: 01269880484 Hay face:Rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
 Rubik 4x4x4 Maru v1, v2

Thành Tiền: 350.000VND
Mua Ngay!
MARU 4x4x4 V1 giá: 350 000VND MARU 4x4x4 V2 giá: 350 000VND LH: 01269880484 Hay face: rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
Rubik Axis Diansheng

Thành Tiền: 120.000VND
Mua Ngay!
Liên hệ: 01269880484 - Cô Ngọc face Rubiksaigon - rubiksaigon72@gmail.com  Xem Chi Tiết >> 
Super Square MF8

Thành Tiền: 170.000VND
Mua Ngay!
Super Square MF8.  Xem Chi Tiết >> 
Square One MF8

Thành Tiền: 140.000VND
Mua Ngay!
Square One MF8 type V2 giá 140 000vnd Nhấn Vào Đây Để Xem Chi Tiết!  Xem Chi Tiết >> 
Void Cube LanLan

Thành Tiền: 100.000VND
Mua Ngay!
Void Cube LanLan GIÁ 100000VND (Để giao dịch nhanh chóng xin Qúi Khách liên lạc trực tiếp dt: 01269880484 - Cô Ngọc)  Xem Chi Tiết >> 
Master Morphix YJ - Shengshou - Lanlan

Thành Tiền: 100.000VND
Mua Ngay!
Master Morphix YJ : 100.000vnd Master Morphix Sheng shou stickerless: 120.000vnd Master Morphix Lanlan gold - silver : 120.000vnd Liên hệ:01269880484 rubiksaigon72@gmail.com hoặc Face: Rubiksaigon.  Xem Chi Tiết >> 

Chào Mừng Quư Khách! Vui Ḷng Đăng Nhập Hoặc Đăng Kư Để Sử Dụng Các Dịch Vụ Của Chúng Tôi!

 

Bạn Đang T́m Kiếm Một Khối RUBIK Tốt, Bền, Giá Cả Hợp Lư? Bạn Đang T́m Một Tṛ Giải Trí Khác Lành Mạnh Và Bổ Ích Hơn Game Online? Bạn Đang Muốn Tặng Cho Người Thân Một Món Quà Giá Trị? Vậy Th́ Xin Chào Mừng Bạn Đă Đến Với:

.:| Cửa Hàng Rubik Việt Nam|:.

Nơi Bạn Có Thể T́m Ra Lời Giải Đáp Hợp Lư Nhất Cho Những Câu Hỏi Trên!

 

Chúng Tôi Xin Giới Thiệu Sơ Lược Về Rubik:

Khối Lập Phương Rubik( hay c̣n gọi tắt là Rubik, tên tiếng Anh là Rubik Cube) là một khối lập phương 3D được sáng chế vào năm 1974 bởi nhà điêu khắc - giáo sư kiến trúc Hungary Ernơ Rubik. Khối Lập Phương đó, với tên sơ khai Magic Cube( tạm dịch là khối lập phương kỳ diệu), đă được bản bản quyền cho công ty Ideal Toys vào năm 1980 và ngay sau đó nhận giải thưởng đặc biệt của German Game Of The Year( tạm dịch Tṛ Giải Trí Hay Nhất Trong Năm Của Đức). Đến tháng 1 năm 2009, 350 triệu khối Rubik đă được bán ra thị trường! Với thành tích đồ sộ ấy, khối Rubik dường như được xem là Đồ Chơi Bán Chạy Nhất Trên Thế Giới.

Khối Rubik đầu tiên, Rubik 3 tầng, có 6 mặt( màu truyền thống của 6 mặt này là Trắng, Đỏ, Xanh Dương, Cam, Xanh Lá và cuối cùng là Vàng) và mỗi mặt được dán 9 miếng sticker. Khối trục với cấu tạo đặc biệt cho phép cả 6 mặt của khối Rubik  xoay một cách độc lập và hiệu quả, do đó trộn lẫn cả 6 màu lại. Mỗi mặt của khối Rubik đă được giải phải chỉ có một màu duy nhất. Các loại Rubik khác hiện nay cũng đă được chế tạo với nhiều h́nh dạng và màu sắc khác nhau, nhưng không phải tất cả đều là do Ernơ Rubik sáng chế. Khối Rubik 3 x 3 x 3 phiên bản gốc đă được tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm trong năm 2005.

( Theo Wikipedia - Báck Khoa Toàn Thư Mở Trực Tuyến )  

Link Tham Khảo:
                          Các Loại Rubik Khác:
                             http://en.wikipedia.org/wiki/Combination_puzzle
                          Về Rubik Ernơ:
                             http://en.wikipedia.org/wiki/Ern%C5%91_Rubik
                          Tài Liệu Khác:

                             http://www.google.com.vn/search?q=Rubik&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

 

Xin Chào Bạn!

Chúng Tôi Xin Gửi Lời Chào Trân Trọng Nhất Từ Cửa Hàng RUBIK Việt Nam Đến Tất Cả Những Vị Khách Đang Xem Chuyên Mục Này! Chúng Tôi Xin Cảm Ơn Các Bạn Đă Dành Chút Thời Gian Vào Xem Website Của Chúng Tôi!

Chúng Tôi Xin Tự Giới Thiệu: Cửa Hàng RUBIK Việt Nam Của Chúng Tôi Hiện Có Bán Hầu Hết Các Mặt Hàng RUBIK (Từ 2 Tầng Đến 7 Tầng Hay Những Khối RUBIK Biến Thể Khác - 360 độ,square one, pyraminx Cho Đến Gigaminx Hay Teraminx, Hay Các Loại Rubik Nổi Tiếng Từ Trang RUBIKS.com - RUBIK'S...). Với Phương Châm Phục Vụ Hết Ḿnh V́ Quư Khách, Chúng Tôi Đă Làm Hài Ḷng Được Hầu Hết Những Thượng Đế Của Ḿnh. Và Với Uy Tín Là Trên Hết, Chúng Tôi Đă Được Những Vị Khách Quư Từ Các Miền Đất Nước (Thủ Đô Hà Nội, Thăng Long cho đến Trà Vinh, Hải Pḥng Hay Buôn Mê Thuột, ...) Tin Tưởng Và Giao Dịch VỚi Chúng Tôi, V́ Thế, Khi Mua RUBIK Tại Cửa Hàng RUBIK Việt Nam, Chúng Tôi Mạn Phép "Yêu Cầu" Quư Vị Đừng Bận Tâm Đến Uy Tín Cửa Hàng.

Cuối Cùng, Chúng Tôi Xin Kết Thúc Bằng Lời Chúc Tết Hay Nhất Có Thể Cho Quư Khách!

Một Lần Nữa Cảm Ơn!

.:| Cửa Hàng RUBIK Việt Nam |:. Gian Hàng Trực Tuyến Chuyên Mua Bán Các Loại RUBIK Tại Việt Nam - Nơi Mua Bán RUBIK Tại Khắp Các Tỉnh Thành Việt Nam Với Chất Lượng Phục Vụ Và Chất Lượng Rubik Tốt Nhất, Giá Cạnh Tranh Nhất.

 


New Products For February
 Calvin's Fisher Wall Cube I
Calvin's Fisher Wall Cube I
0VND
 Calvin's Fisher Wall Cube III
Calvin's Fisher Wall Cube III
0VND
 Holey Skewb-cube Pillowed
Holey Skewb-cube Pillowed
0VND
 Tony & Traiphum Pillow Hexaminx
Tony & Traiphum Pillow Hexaminx
0VND
 Okamoto & Greg Lattice Cube
Okamoto & Greg Lattice Cube
0VND
 Pitcher Octo-Star Cube Black
Pitcher Octo-Star Cube Black
0VND
 Meffert Pyraminx Diamond 8 colors
Meffert Pyraminx Diamond 8 colors
0VND
 V-Cube 8x8x8
V-Cube 8x8x8
1.190.000VND
 Meffert Ghost Cube
Meffert Ghost Cube
0VND
Giỏ Hàng Tìm Hiểu Thêm
Hiện Quý Khách Chưa Đặt Mua Sản Phẩm Nào!
Bán Chạy Nhất
01.Mirror Cube Shengshou
02.3x3x3 C4Y các loại
03.Rubik 2x2x2 Cyloneboys stickerless
04.GANS 357 3X3X3 + sticker + khóa
05.Rubik Axis Diansheng
06.SILI MARU 10ml
07.Rubik 9x9x9 ShengShou
08.Rubik 7x7x7 Shengshou + sticker dự pḥng
09.Fisher Windmill
10.RUBIK 3x3x3 WEILONG
Nhận Xét Mới Nhất Tìm Hiểu Thêm
RUBIK A I - AIII NEW TYPE- A5
sao măi tôi không nhận đ&-
#432;&#7907-
;c hàng v&#78 ..

3 of 5 Stars!
Tiền TệPowered by VSTORE.ca

VSTOREauction.com • VMALL.ca